Kurumsal / Çevre Politikamız

Hepimiz bu Dünya'da yaşıyoruz ve ona saygı göstermek zorundayız...

"Doğaya Saygı" ilkesinden hareketle bütün faaliyetlerimizin çevresel etkisini minimuma indirmeyi amaçlayan firmamızı, çevreye zarar vermemek konusunda sürekli olarak dikkatli olacak ve doğal kaynakları korumanın yollarını arayacaktır.

Agra Yapı, Çevre Yönetim Sistemini sürekli geliştirmeyi, çevre kirliliğini önlemek amacıyla tüm çalışanlarımıza eğitimler vermeyi, eğitimin sürekliliğini, yürürlükte bulunan çevreyle ilgili mevzuat ve idari düzenlemelere ve kendiliğinden tabi olduğu diğer şartlara uymayı kabul ve taahhüt eder.